Warszawa - Wymarzona Warszawa – WarszawskiSen.pl
ZDROWIE

„Czas na wzrok” w Muzeum Świat Iluzji

Rozmazany tekst smsa w telefonie, gorsze widzenie po zmroku, szybkie męczenie się oczu – prezbiopia, jako efekt naturalnych zmian w układzie wzrokowym wraz z wiekiem. Choć w łatwy sposób można jej zaradzić, nadal zbyt mało osób sięga po pomoc specjalisty. Ten stan rzeczy chcą zmienić pomysłodawcy kampanii Czas Na Wzrok 40+, której II edycję zaingurowano w warszawskim Muzeum Świat Iluzji.

Efekty I edycji kampanii

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom edukacyjnym w zeszłym roku, w porównaniu z badaniem, przeprowadzonym przez agencję badawczą PBS Sp. z o. o. przed startem I edycji, świadomość pojęcia prezbiopii wzrosła z 11% do 19% - kampania przynosi efekty, ale nadal jest dużo do zrobienia w tej kwestii. Z osób deklarujących znajomość pojęcia prezbiopii ponad połowa, bo aż 53,8% ankietowanych wie już, że prezbiopia to efekt naturalnych zmian, zachodzących w układzie wzrokowym wraz z wiekiem Dodatkowo aż 46% ankietowanych wie już dziś (w zeszłym roku było to 36%), że z prezbiopią można sobie poradzić, nosząc okulary progresywne – czyli takie, które zastępują dwie, a nawet trzy pary okularów, używanych zamiennie do różnych czynności (praca, czytanie, prowadzenie samochodu). Wzrósł również odsetek osób 40+, które są użytkownikami takich okularów (z 13% do 20,3%) – co oznacza, że poprawiła się znacznie ich jakość życia.

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez agencję SW Research, nadal jednak znaczna większość (64%) osób nie bada wzroku regularnie, przynajmniej raz w roku. Jest to jednocześnie jeden z głównych celów w kontekście kampanii Czas Na Wzrok 40+ w 2019 roku – kontynuacja działań edukacyjnych w zakresie prezbiopii, prawidłowej korekcji okularowej oraz regularnych badań wzroku.

Wyzwanie #czasnawzrok #bezograniczen

27 lutego, w Muzeum Świat Iluzji w Warszawie, zainaugurowano II edycję kampanii CZAS NA WZROK 40+, która ma za zadanie kontynuować działania w zakresie propagowania wiedzy o prezbiopii oraz metodach jej korekcji, a także zachęcać osoby po czterdziestce do regularnych badań wzroku, a także do podjęcia aktywności i realizacji swoich marzeń oraz pasji.

Szukamy zwykłych ludzi 40+, którzy odczuwają ograniczenia z powodu pogarszającego się wzroku i przez to nie mogą realizować własnych pasji i marzeń.

– powiedział Mirosław Nowak z kampanii Czas Na Wzrok 40+.

– Chcemy im pomóc pokonać te ograniczenia – niech się do nas zgłoszą i wezmą udział w wyzwaniu. Przekonamy ich, jak okulary progresywne zmieniają jakość życia. W działaniach promocyjnych wspierają nas gwiazdy i media. Chcemy, by jak najwięcej osób dowiedziało się o kampanii, podjęło Wyzwanie #czasnawzrok #bezograniczen i przede wszystkim - wzięło udział w Ogólnopolskim Teście Widzenia 40+ – dodał Mirosław Nowak.

Jak pokazują badania wykonane na potrzeby kampanii, 56% respondentów nie wie, że badanie wzroku może wykonać u optometrysty w salonie optycznym. Specjalista ten posiada kompetencje w zakresie badania wzroku oraz doboru metody jego korekcji. Wyszukiwarkę partnerskich salonów optycznych, współpracujących w ramach kampanii Czas Na Wzrok 40+, można znaleźć na stronie internetowej www.czasnawzrok.pl.

Kampanię Czas Na Wzrok 40+ wspierają ambasadorzy w wieku 40+. To zaangażowani w propagowanie wiedzy o prezbiopii celebryci-okularnicy, m.in. Marzena Rogalska, Danuta Stenka, Krystyna Czubówna oraz Maciej Orłoś. Działania w ramach kampanii będą prowadzone do końca 2019 roku.

Źródło danych: badanie opinii, postaw, zwyczajów i wiedzy na temat dbania o wzrok, przeprowadzone na zlecenie Grupy Essilor przez SW Research Sp z o. o. w lutym 2019 roku na reprezentatywnej grupie Polaków n=627 w wieku 40-65 lat.