Warszawa - Wymarzona Warszawa – WarszawskiSen.pl

Redakcja

WARSZAWSKI SEN

Warszawa jest nie tylko stolicą państwa, ale również największym obszarowo i ludnościowo miastem w Polsce. Doszczętnie zniszczona podczas ostatniej wojny, nie tylko podniosła się z ruin, ale też rozbudowała w stopniu, który nie sposób porównywać z przedwojennym stanem.

Redakcja Warszawskiego Snu wychodzi naprzeciw potrzebie wzmocnienia promocji wydarzeń, inwestycji i usług na terenie Warszawy oraz szerzej - Mazowsza. Koncentrując się na promocji, chcemy być interesującą dla Partnerów alternatywą wobec wielkich serwisów ogólnoinformacyjnych.

Promujemy

Jasteśmy otwarci na wiele dogodnych form współpracy promocyjnej.