Warszawa - Wymarzona Warszawa – WarszawskiSen.pl

Co ciekawego jest pod Warszawą?

Warszawa jest stolicą Mazowsza, historycznej krainy położonej w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Obecnie region leży w większości w województwie mazowieckim. Historyczną stolicą Mazowsza jest, leżące również nad Wisłą, średniowieczne miasto Płock.

Utrzymująca się przez kilka wieków niezależność polityczna Mazowsza zadecydowała o jego odrębności regionalnej w kulturze i prawie od reszty Polski. Kraina leżąca w rejonie środkowego dorzecza Wisły, do 1526 nie tworzyła integralnej części z Królestwem Polskim. Gleby marne i kamieniste, morenowe osady i słaby system odwadniania hamowały rozwój rolnictwa, pozostawiając rozległe tereny wrzosowisk oraz pokryte zaroślami ugory. Mazowsze pozbawione jest ważnych dla gospodarki bogactw naturalnych.

Mazowsze. Piasek, Wisła i las. Mazowsze moje. Płasko, daleko, pod potokami szumiących gwiazd, pod sosen rzeką.

Krzysztof Kamil Baczyński, "Mazowsze"

Prócz Warszawy dzielnica mazowiecka większych miast nie posiadała. Była ludna, uboga, zdominowana przez liczną drobną szlachtę, żyjącą prawie jak chłopstwo, jak w żadnej innej dzielnicy Polski. Inaczej przebiegał również model lokacji miast na Mazowszu. Pierwszym mazowieckim miastem jest Płock, który został lokowany na prawie książęcym w 1237 r. W 1257 Pułtusk i 1298 Łowicz były miastami kościelnymi. Warszawa lokowana w 1300 była również założona na prawie książęcym.

W XV wieku lokowano na Mazowszu największą liczbę miast. W sumie na 156 przywilejów lokacyjnych nadanych na Mazowszu do 1791 roku, 36% opierało się na prawie książęcym lub królewskim, 15% na prawie kościelnym, a 49% pochodziło z nadań szlacheckich. Do najbogatszych miast średniowiecznego Mazowsza wraz zamkami należały Ciechanów, Czersk, Gostynin, Warszawa, Liw, Łomża, Płock, Rawa, Sochaczew i Wyszogród.

Fot. Bladyniec