Warszawa - Wymarzona Warszawa – WarszawskiSen.pl
Z regionu

Ćwiczenia policji i wojska na Zalewie Zegrzyńskim

W jednym z epizodów ćwiczeń w akcji poszukiwawczo-ratowniczej po wypadku lotniczym w trudno dostępnym terenie Zalewu Zegrzyńskiego brali udział m.in. policyjni lotnicy z Warszawy na pokładzie śmigłowca S-70i Black Hawk.

Tegoroczne ćwiczenia podzielone zostały na cztery epizody, które odbywały się na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Scenariusz epizodu czwartego, który realizowany był nad Zalewem Zegrzyńskim, przewidywał awarię wojskowej awionetki Cessna, na pokładzie której znajdowały się 4 osoby. Awaryjne lądowanie miało miejsce na wodach zalewu.

Sygnał o zajściu natychmiast dotarł do ARCC, czyli Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Warszawie. Ośrodek ten jest elementem służby ASAR, a jego zadaniem jest poszukiwanie statków powietrznych, które mogą znajdować się w niebezpieczeństwie, a także niesienie pomocy pasażerom, załogom i innym osobom poszkodowanym w zdarzeniach lotniczych.

Każda z czterech załóg biorących udział w epizodzie kolejno była dysponowana do wykonania zadania. Policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP na pokładzie śmigłowca S-70i Black Hawk ściśle współpracowali podczas tego zadania z funkcjonariuszami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Pierwsza faza działań polegała na transporcie ratowników w miejsce zdarzenia. W dalszej kolejności ratownicy skupili się na niesieniu pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym, znajdującym się w wodzie, gdzie nie było możliwości użycia standardowego sprzętu i technik. Po podjęciu poszkodowanych na pokład Black Hawka zostali oni przetransportowani śmigłowcem na teren Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i tam przekazani pod opiekę naziemnych Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Organizatorem ćwiczeń trwających od 9 do 13 maja, podobnie jak w latach ubiegłych, jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP. W tegorocznych manewrach uczestniczą podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kraju oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych, w tym m.in.: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

Celem ćwiczeń Renegade/Sarex 22 jest odpowiednie przygotowanie różnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kraju oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych do sytuacji, w której zagrożone będzie bezpieczeństwo załóg i pasażerów statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Każdorazowo podczas takich manewrów doskonalone są procedury i działania, które podczas wystąpienia realnego zagrożenia będą natychmiast wdrożone.

Życie jest nieprzewidywalne i lubi pisać własne scenariusze. Chwilę po zakończeniu przez załogę policyjnego Black Hawka ćwiczeń, policyjni lotnicy zostali przekierowani wraz ze śmigłowcem do gaszenia pożaru lasu, który wybuchł wczoraj w okolicach miejscowości Prosna w powiecie grójeckim na Mazowszu.

W akcji wykorzystywany był specjalny zbiornik gaśniczy tzw. Bambi Bucket podwieszony do Black Hawka. Policyjny śmigłowiec, na którego pokładzie znajdowali się również strażacy z grupy wysokościowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, wykonał 19 zrzutów po trzy tysiące litrów wody.

W tego typu działaniach odpowiedni sprzęt, przygotowanie a przede wszystkim zgranie obu służb – policji i straży pożarnej – maja kluczowe znaczenie. A to zarówno policjanci, jak i strażacy mają przećwiczone – tylko w ubiegłym roku kilkakrotnie mieli okazję wspólnie brać udział w szkoleniach z użyciem Bambi Bucket. A w realnym działaniu mieli okazję sprawdzić się w gaszeniu ubiegłorocznych pożarów w Turcji.

Poznaj więcej wiadomości w serwisie aktualności lokalnych.